Bureau Veritas Certification

Công ty CP Bao Bì Thực Phẩm TP được cơ quan chứng nhận quốc tế Bureau Veritas Certification đánh giá và đã cấp giấy chứng nhận các hệ thống như sau:

FSSC 22000 “TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ HỆ THỐNG AN TOÀN THỰC PHẨM”

Số chứng nhận: VN009384/1

Ngày cấp: 11/07/2022 có giá trị đến 10/07/2025